fluturi

Lacrimă-n podul palmei,
pierdută printre liniile vieții,
încurcând soarta cu norocul, iubirea cu viața
pe mine cu tine…

țigancă oacheșă
Ursindu-ți Ursita Ursitul meu:
Să iubești un zâmbet nesigur, un freamăt de pleoapă,
un dor zburdalnic de mine
zăludă,
nebună tare…

lacrimă…
rouă albastră din ochiul tău fierbinte, albastru și el
lacrimă cerșind uscată.

cătușe grele iubirea ta,
cătușe gânditoare,
ancoră ce-mi oprește zborul spre altădată, spre atunci și spre mine

glezna-mi suspină amprenta lacrimii tale
umbra uscată a privirii albastre

lacrimă tremurândă,
mijind aripi de fluturi

și dacă eu sunt un fluture?